top of page

חלוקה לרמות בשיעורי
ריקוד על עמוד

אצלנו בסטודיו אנו מקפידים גישה מתודית לכל הדיסצפלינות הנלמדות.

בפרט גם שיעורי ריקוד על עמוד מתחלקים לרמות, על מנת לאפשר לכל המתאמנות לקבל את המטיב מהשיעור.

שיעורים המסומנים ב"רמה 2" או "level 2" מיועדים למתאמנות מתקדמות יותר, השיעור אינטנסיבי יותר, ודורש יכולת לבצע בחופשיות את כל תריגלי הבסיס.

הדרישה באה כדי לאפשר לצוות לבנות שיעורים מורכבים יותר, תחת הידיעה שמתאמנות שולטות כבר בחומר הבסיס, ובנוסף כדי לשמור על בטיחות כל המתאמנות.

 על מנת לקבל תעודה על השלמת החלק הראשון בלימוד, ואישור לעבור לקבוצת המתקדמים על המתאמנות לעבור את המבחן הנוכחות מדריכת הסטודיו (לרוב מתבצע בשיעור פרטי).

 

לפניכם רשימת התרגילים הנדרשת כדי לעבור לרמה 2.

Pole Dance Intermediate Level .jpg

* לשאלות נוספות ניתן לפנות לכל צוות הסטודיו

bottom of page