top of page

תקנון והצהרת בריאות

בהרשמתו/ה לפעילות בסטודיו כל משתתף/ת מצהיר/ה ומאשר/ת את תקנון הסטודיו, הצהרת בריאות כללית והצהרת בריאות קורונה

תקנון הסטודיו

בשעות בהן הסטודיו סגור ואין מענה אנושי ניתן להשאיר הודעה בתא הקולי ואנחנו נחזור אליך. טל' ליצירת קשר 0537170333

 

השתתפות בשיעורים:

 • ההרשמה לשיעורים היא על בסיס מקום פנוי ומותנה בהרשמה מראש

 • מומלץ להגיע לשיעורים בבגדים נוחים

 • יש לכבות/להשקיט טלפונים ניידים לפני הכניסה לשיעור

 • בריאותך חשובה לנו ולכן במידה ואיחרת תוכל/י להיכנס לשיעור עד 10 דקות מתחילתו, זאת כדי שתוכל/י להשתתף בחימום ולהכין את גופך לשיעור ועל מנת למנוע פציעות עתידיות

 • פתיחת שיעור וקיומו מותנה במספר מינימלי של נרשמים

 • ביטול שיעור - לפחות 24 שעות לפני המועד. שיעור שלא יבוטל בזמן יחויב בתשלום מלא.

 • בהודעה של שבועיים מראש ניתן לבטל את המנוי / כרטיסיה ולקבל החזר כספי יחסי לאחר קיזוז החזר הטבה ממחיר מחירון.

 • במקרים חריגים בלבד יתאפשר ביטול מנוי, כגון: במקרה של מעבר דירה מחוץ לעיר המגובה במסמכים הרלוונטיים. או במקרה של בעיה רפואית המונעת ביצוע פעילות גופנית לצמיתות המגובה במסמכים הרלוונטיים מרופא מומחה.

 • אין החזר כספי רטרואקטיבית.

 • אין הקפאת כרטיסיה / מנוי. הקפאה רפואית- במקרה של מגבלה רפואית זמנית המונעת ביצוע פעילות גופנית תתאפשר הקפאה רפואית ככל שתידרש בהתאם ובכפוף להנחיות מרופא מומחה (לא רופא משפחה) בהצגת האישורים הרלוונטיים עד לתקופה של חצי שנה.

 • אין הקפאה רטרואקטיבית.

הצהרת בריאות כללית

אני לא בהריון.

 • במידה וכן, אני מתחייבת להודיע על כך מראש את המאמן/ת.

 • במידה ואת לאחר לידה יש להמציא אישור רפואי מרופא נשים לפיו הינך כשירה לחזרה לפעילות גופנית.

 • אני מתחייב/ת להודיע במידה ויחול שינוי במצבי הבריאותי

 • אני לא סובל/ת מבעיות בריאותיות העלולות להגביל אותי בזמן הפעילות הגופנית כגון: (בעיות ברכיים, גב, כתפיים, בעיות במפרקים, פריצות דיסק וכ"ד).

 • במידה וכן, אני מתחייב להודיע על כך מראש את מאמן/ת הסטודיו.

הצהרת בריאות קורונה

 • אני מצהיר שחום גוף מתחת ל38 מעלות צלזיוס

 • אני מצהיר על העדר שיעול

 • אני מצהיר על העדר קושי בנשימה

 • אני מצהיר על העדר מגע עם חולה קורונה מאומת

* התקנון והצהרות הבריאות מתייחסים לכלל השיעורים בסטודיו - ריקוד על עמוד לסוגיו , ריקוד אקזוטי, אקרובטיקה אווירית לסוגיה, יוגה אווירית, בלט, גמישות

bottom of page